Utworzenie "Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku"

Śląski Klaster Transplantologii Szpiku utworzony został z inicjatywy polskiego środowiska medycznego, a w szczególności inicjatorem przedsięwzięcia był konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii, Pani prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Śląski Klaster Transplantologii Szpiku

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w dniu 29 czerwca 2011r. została podpisana umowa współpracy w ramach "Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku" pomiędzy, Panem Adamem Matusiewiczem, Marszałkiem Województwa Śląskiego, przedstawicielami placówek medycznych z województwa śląskiego oraz Koordynatorem Klastra, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Marszałek Województwa Śląskiego objął honorowy patronat nad działaniem Klastra.