Członkowie klastra

KOORDYNATOR

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

OŚRODKI BADAWCZO ROZWOJOWE

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach

INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU

 • Fundacja „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku" w Katowicach

POZOSTALI CZŁONKOWIE KLASTRA

 • "Inter Hem" Spółka Jawna Katarzyna Mazgajska–Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon (Białystok)
 • Centrum Diagnostyczno- Lecznicze INTERLAB Sp. z o.o. (Poznań)
 • Prywatny Gabinet Lekarski dr hab. med. Andrzej Pluta (Rzeszów)
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska (Szczecin)
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Dariusz Woszczyk (Katowice)
 • NZOZ "ALTERMED" Sp. z o.o. /(Katowice)
 • Prywatna Praktyka Lekarska Dr n. med. Grażyna Gadomska (Bydgoszcz)
 • Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego-Medycyna Rodzinna
 • "START" Sp. z o.o. (Sosnowiec)
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
 • Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. w Warszawie