Konferencja naukowo- szkoleniowa nt. Transplantologii Szpiku

29 października 2013r. w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 25, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, zorganizowana przez w/w Klinikę/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK- M SUM oraz Fundację Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek medycznych i środowisk badawczo- naukowych związanych z transplantologią szpiku oraz przedstawiciele środowiska biznesowego i otoczenia biznesu kooperujące z Kliniką oraz Fundacja, wspierając idee transplantacji Szpiku.

Konferencję otworzyła Pani prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu obrazującego proces pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz zapoznania się z ideą szpitala domowego.

Punktem kulminacyjnym konferencji, było uroczyste otwarcie bazy mieszkaniowej dla pacjentów Kliniki /Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, która zlokalizowana jest przy ul. Dąbrowskiego 24 w Katowicach ( w sąsiedztwie Kliniki).

Utworzona baza mieszkaniowa, która realizuje ideę szpitala domowego będzie służyła pacjentom po przeszczepieniu szpiku. Rekonwalescenci, którzy po opuszczeniu stanowisk transplantacyjnych w okresie pierwszych tygodni adaptują się do normalnego życia, wymagają monitorowania i nadzoru specjalistycznego Poradni Transplantologii.
W tym okresie niezbędna dla pacjenta jest terapia immunosupresyjna, która wspomaga rekonwalescentów do bezpiecznego i aktywnego powrotu do pełnej aktywności życiowej. Możliwość czasowego zatrzymania się w sąsiedztwie Kliniki w okresie rekonwalescencji będzie bardzo dużą pomocą dla pacjentów, ponieważ ponad dwie trzecie pacjentów przyjeżdża do Katowic z innych, nieraz bardzo odległych miejscowości.

Informacje o konferencji oraz o otwarciu szpitala domowego zostały odnotowane przez:


Fundacja – link