Otwieramy się na współpracę z nowymi podmiotami!

24 września 2013r.w Katowicach w siedzibie Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Spotkanie Rady „Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku".

Spotkaniu przewodniczyła Pani Prof. Sławomira Kyrcz – Krzemień- Przewodnicząca Rady Klastra. Spotkanie przebiegało zgodnie z zaproponowanym porządkiem. W spotkaniu uczestniczył jako gość specjalny Pan Krzysztof Marek- Wiceprezydent Katowic.

Rada Klastra podjęła uchwały dotyczące:

- poszerzenie zakresu przedmiotu działania Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku o transplantację wszystkich rodzajów tkanek, co umożliwi przystąpienie do Klastra innych podmiotów związanych z transplantologią .

- zmiany nazwy Klastra na „Klaster Transplantologii".

Ponadto na spotkaniu:

- zaakceptowano projekt logo Klastra oraz schemat funkcjonalny strony internetowej

- ustalono, iż konieczna jest promocja Klastra w naukowych publikacjach branżowych, oraz opracowanie programu informacyjno-naukowego dla działania Klastra.