Spotkanie Klastra w Katowicach

15 lutego 2012r. z inicjatywy Koordynatora zostało zorganizowane w Katowicach spotkanie przedstawicieli Klastra z Koordynatorem w związku z organizacją w marcu br. wyborów do Rady "Śląskiego Klastera Transplantologii Szpiku" oraz omówienie bieżących spraw Klastra.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, SP Szpitala Klinicznego im. A Mielęckiego, Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku" oraz koordynatora Klastra. Na spotkaniu omawiano projekty dokumentów organizacyjnych Klastra (deklaracji uczestnictwa w klastrze, procedurę przyjęcia członka do Klastra, Regulaminy Wyboru Rady Klastra, Regulamin Rady Klastra). Koordynator przedstawił informację na temat złożonego przez Koordynatora wniosku na dofinansowanie działalności Klastra pn. „Rozwój powiązania kooperacyjnego Śląski Klaster Transplantologii Szpiku", w ramach Działania 5.1. POIG, przedstawiając harmonogram rzeczowo – finansowy projektu. Na spotkaniu wstępnie ustalono miejsce i termin dla zorganizowania Zgromadzenia Członków Klastra, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Klastra. Organizacja spotkania planowana jest na 21 marca 2012r.w Katowicach.