Spotkanie Rady Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku

Dnia 18 lutego br. w siedzibie SP Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, miało miejsce pierwsze spotkanie ukonstytuowanej 4 grudnia 2012r Rady „Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku".

W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby: Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz – Krzemień, mgr Ewa Mołek, mgr inż. Barbara Jarzębska, dr n. med. Dariusz Boruczkowski, dr n. med. Józef Kurek oraz mgr Elżbieta Szczerba, reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej - Koordynatora w/w Klastra.

Program spotkania obejmował podjęcie uchwał, w drodze jawnego głosowania, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Klastra oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Rady „Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku".

Rada „Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku" jednogłośnie, funkcję Przewodniczącego Rady Klastra pierwszej kadencji, powierzyła Pani Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz – Krzemień oraz przyjęła opracowany projekt Regulaminu Pracy Rady Klastra uwzględniający poprawki wniesione na spotkaniu Członków Klastra w dniu 4 grudnia 2012r.

Na zakończenie spotkania omówiono sprawy bieżące Klastra oraz ustalono, iż następne spotkanie Rady Klastra zostanie zorganizowane po otrzymaniu decyzji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o rozstrzygnięciu złożonego wniosku w ramach Działania 5.1 POIG.

W załączeniu przyjęty Uchwałą nr 1/2013 Rady Klastra, Regulamin Pracy "Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku".