Spotkanie Rady Klastra Transplantologii

11 marca 2014r.w Katowicach w siedzibie Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Rady Klastra Transplantologii

Rada Klastra Transplantologii odbyła się 11 marca 2014r.w Katowicach w siedzibie Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Klastra oraz Pan Stanisław Ginda, Prezes ARR S.A.

W ramach omówienia bieżących spraw Klastra, planu działalności Klastra, przedyskutowano
możliwość realizacji w ramach konsorcjum, projektów badawczych w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. Ustalono iż tematem wspólnego projektu naukowo badawczego będzie możliwość wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu niektórych schorzeń. Rada Klasrta, w tym zakresie podjęła odpowiednią uchwałę.
Możliwość realizacji tego celu, rysuje się już w czerwcu br., na kiedy NCBR zapowiedział ogłoszenie II Konkursu w ramach Programu Strategmed.

Ponadto omówiono konieczność opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Klastra Transplantologii" dla opracowania którego z spośród członków Klastra zostanie powołany zespół osób.

Pani Profesor Sławomira Kyrcz-Krzemień, zaproponowała wykorzystanie zorganizowanej struktury Klastra w realizacji projektów badawczych np. w zakresie mezynchymalnych komórek macierzystych – jako alternatywny dla wykorzystywania komórek macierzystych w leczeniu niektórych schorzeń, na które nie ma ustalonej procedury – chodzi o nowe możliwości m.in. leczenia SM, poprzez transplantacje mezynchymalnych.

Nawiązując do podjętych wcześniej decyzji dotyczących rozszerzenia działania Klastra o transplantacje wszystkich narządów, pozytywnie zaopiniowano propozycje Członków Rady o wystąpienie z propozycją współpracy z chirurgami oraz ośrodkami transplantacji, w tym zagranicznymi.

Członkowie Klastra, po zalogowaniu się na stronie zgodnie z otrzymanym wcześniej loginem, mogą zapoznać się ze szczegółowym protokołem z posiedzenia Rady Klastra oraz podjętymi uchwałami.