Spotkanie Rady Klastra Transplantologii

11 marca 2014r. o godz. 13:30 w siedzibie Katedry Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 25 odbędzie się spotkanie Rady Klastra.

Program spotkania:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Klastra, które odbyło się 24 września 2013r.

2. Ustalenie planu działalności Klastra na rok 2014

3. Sprawy bieżące.

Spotkanie Rady Klastra